กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว

พอร์ทัลเว็บไซต์เพื่อป้องกันภัยพิบัติ พอร์ทัลเว็บไซต์เพื่อป้องกันภัยพิบัติ สำหรับแต่ละคนในการปฏิบัติด้าน “การป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาภัยพิบัติ ที่จะช่วยปกป้องชีวิตและการดำเนินชีวิต”

มีข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติที่อยากให้คุณรู้ในชีวิตประจำวัน อย่างครบครัน

มีข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติที่อยากให้คุณดูในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ อย่างครบครัน